Přístavba vily v Náměšti

PROJEKT 03/2017

Přístavba vily, která byla dokončena před 10lety,  je rozšířením její užitné plochy. Ke stávajícímu jednopodlažnímu objektu je při severní fasádě připojena hmota ve tvaru čtvrtkruhu. Výškově je přístavba odsazena o půl patra, spodní patro je tak polozapuštěné do terénu.  Do přístavby jsou umístěny prostory wellness s vnitřním bazénem a samostatné patro s velkorysou hernou a s pokoji pro děti. 

Fasáda se snaží reagovat na stávající rodinný dům celoprosklenými stěnami na jižní stranu a použitím šedé stěrky, která koresponduje s pohledovým betonem. Nově je použito dřevěné obložení horního patra, které přístavbu jasně definuje a svým vertikálním členěním podtrhuje vizuální vyznění obloukové fasády.