Průmyslová zóna Jindřichův Hradec

INVESTOR SAG a.s.
REALIZACE 02/2007
Základním konceptem urbanistického řešení této lokality je pravoúhlá rastrová síť parcel jednotlivých výrobních hal, která je vymezena obslužnými komunikacemi. Otočením hal vstupními administrativními čely k sobě se docílí oddělení nákladní a osobní dopravy. Vznikají tak klidnější ulice s nástupními plochami parkovišť pro zákazníky i zaměstnance. Typický modul haly je stanoven na 25x50m. Násobením a spojováním parcel vzniká velká variabilnost ve využití a nabídce konkrétní firmě. Je možnost i spojit dvě délky parcel v jednu a nabídnout tak pozemek pro výstavbu areálu až cca 15 000 m2 (zastavěné plochy). Limitní jsou pouze vstupní hrany (čela hal) v jednotné stavební čáře. Každá hala má zajištěnou expedici na manipulačních plochách a vstupní parkoviště. Každá firma může svůj pozemek oplotit (včetně manipulačních ploch).