Řadové domy Jihlava

PROJEKT 08/2016

Studie zástavby řadových domů v Jihlavě řeší výrazně svažitou lokalitu s limitujícími trasami existujících sítí. Tyto dva faktory zásadně ovlivňují urbanistický návrh a současně ho člení na dva celky. V horní, rovinatější části má vzniknout 18 menších domů, na terénní hraně s využitím výškového rozdílu pak 7 větších domů.