RD Chýně

INVESTOR soukromá osoba
PROJEKT 01/2016

Studie rodinného domu do obce Chýně je založená na jednopodlažním konceptu, který byl pro klienta zásadní. Poměrně rozsáhlý stavební program je vepsán do půdorysného tvaru H, tak aby byly přirozeně osvětleny všechny požadované prostory.

Hmota domu využívá terénní konfigurace na pozemku, který je částečně předělen malou roklí. Oba hlavní objekty jsou vykonzolovány nad svah a ložnicová část má díky tomuto přirozenému předělu  maximální možné soukromí.