OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

RD Chýnice

INVESTOR soukromá osoba
PROJEKT 03/2011 - 10/2011
REALIZACE 05/2012 - 12/2013
DODAVATEL IPM Building s.r.o. Konárovice
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 274m²

Pozemek vznikl rozdělením většího celku na parcely určené k zástavbě rodinnými domy. Nachází se na okraji chráněné krajinné oblasti Český Kras.  Hlavní vjezd a vstup na pozemek jsou z navrženy z nové komunikace. Stavba je  koncipovaná jako patrový rodinný dům se zázemím v zapuštěném suterénu s akcentem  na propojení domu se zahradou. Dům je hmotově kompaktní, garáž je k němu přičleněna. Je ukončen sedlovou střechou excentricky usazenou na hlavní  hmotě. Dům do zahrady je konzolovitě vynesen a hmota je tak výrazně odlehčena. Důležitým akcentem jsou výhledy do zahrady a krajiny, jemuž je  podřízeno i prosklení fasád. Zavěšená fasáda je z navětralého falcovaného šedého titanzinku – VM zink v kombinaci s cedrovým obkladem, stejně tak i střecha je z navětralého titanzinku. Střecha garáře je navržena plochá jednoplášťová fóliová s ozeleněním.  

Foto Jaroslav Hejzlar