RD Černošice VI

INVESTOR soukromá osoba
PROJEKT 11/2013

Pozemek se nachází uprostřed zeleně, na místě se zajímavým výhledem a historií. Navrhli jsme rozčlenit pozemek kamennou zdí na dvě výškové a funkční úrovně. V tomto zlomu je umístěno klidové patro domu a zároven slouží jako sokl pro hlavní hmotu objektu. Horní plocha je určená pro každodenní fungování rodiny a je na ní osazena křehká hmota obytného patra, která balancuje nad svahem.