Plány Foto ze stavby

RD Kunratice IV

INVESTOR soukromá osoba
PROJEKT 08/2008 - 02/2009
REALIZACE 10/2010 - 2013
DODAVATEL ROSS Havl.Brod
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 316 m2

Stavba vychází ze základního obdélníkového půdorysu. Hmotově je pojednána jako těžký, betonový kvádr (2.np) na odlehčené, prosklené podnoži (1.np). Systém vnitřních atrií zaručuje maximální intimitu ve všech prostorách a řeší tak těsný kontakt domu s veřejnou plochou. Dům má jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní a malou pracovnu na horní střeše. 1.np má obytný charakter, směrem do ulice je uzavřeno, do zahrady se masivním prosklením otevírá. 2.np je klidovou zónou objektu s ložnicemi všech členů rodiny, jeho půdorysná plocha přesahuje přízemí a vytváří tak kryté prostory a stínění. Pracovna na střeše je odsazená od hran objektu, z lehké konstrukce a pohledově maximálně potlačena. Konstrukčně je budova navržena jako čtyřpodlažní, železobetonová stavba v kombinaci s ocelovými sloupy. Na domě bylo použito několik typů betonu – dle konkrétního umístění. Hlavní inovace vychází z použití modifikovaného liaporbetonu, takže byly vyloučeny složité detaily kolem sendvičových konstrukcí a isonosníků. Použité stěny o tl.700mm nevyžadují žádnou dodatečnou tepelnou izolaci. Také stropy jsou vybetonovány včetně konzol v jednom monolitickém celku, tl.530mm. Konstrukční výška je proměnlivá, světlá výška místností je ve všech hlavních prostorách 2,8m. Střechy jsou ploché, pochozí s terasami nebo ozeleněné extenzivní vegetací.

Photo: Iveta Kopicová

Související