RD Kutná Hora II

REALIZACE 02/2012

Velkorysý pozemek s rybníkem, sady a dožilou stávající zástavbou nabízel zajímavou terénní konfiguraci s přirozenou vazbou na okolí. Dům jsme umístili do terénu tak, aby maximálně využil výškové uspořádání a nabídl svým majitelům možnost průchodu z interiéru do exteriéru ze všech obytných místností. Zároveň se podařilo potlačit jeho objem a pro většinu pozorovatelů je jeho skutečná náplň těžko odhadnutelná.