Mapa Plány Foto ze stavby

RD Říčany III

INVESTOR soukromá osoba
PROJEKT 05/2010 - 02/2011
REALIZACE 06/2011 - 09/2013
DODAVATEL IPMB Kolín
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 149 m2

Stavba vychází ze základního obdélníkového půdorysu. Hmotově jde o jednoduchý kvádr, který je rozčleněn výřezy pro terasy, které nabízejí různý stupeň intimity. Dům má dvě nadzemní podlaží, z toho druhé má charakter ustupujícího. 1.np má obytný charakter, směrem do zahrady a na západní terasu se masivním prosklením otevírá. 2.np je klidovou zónou objektu s ložnicemi všech členů rodiny, jeho půdorysná plocha je menší a ustoupené fasády tak vytváří krytý ochoz a terasu. Konstrukčně je budova navržena jako dvoupodlažní, vystavěna klasickou zděnou technologií v kombinaci s ocelovými sloupy. Pro prosklení 1np je použit fasádní hliníkový systém, opatřený trojitým zasklením, 2.np je řešeno plastovými. 

Foto Jaroslav Hejzlar