RD Ústí nad Labem

INVESTOR soukromá osoba
PROJEKT podzim 2010

Dům se bude nacházet na místě stávajících dvou objektů, které jsou v současné době demolovány. Investor má k místu velmi blízký vztah a s ohledem na dobu, kterou zde strávil, měl velmi jasné představy o tom, jak by měl dům fungovat. Jasné zadání, nádherný výhled na město a prudký svah ovlivnily finální vzhled domu. Výsledný objekt by měl být jasný, čistý, maximálně subtilní a to vše v kontrastu s kamenným zdivem použitým na opěrné zdivo.