RD Střešovice

REALIZACE 11/2011
Návrh reaguje na orientaci a umístění pozemku vzhledem k ulici a světovým stranám. Svým prostorovým uspořádáním si vymezuje odstup od veřejné komunikace a vytváří intimní prostory se zajímavými průhledy a osvětlením.