RD Uhříněves

INVESTOR soukromá osoba
PROJEKT 08/2016

Malý pozemek a regulační limity byly hlavními podmiňujícími prvky pro návrh domu, který jinak leží v nově řešené zástavbě bez kontextu ke svému okolí. Společným úsilím architekta a investora bylo prověřeno velké množství variant provozních uzlů, tak aby byla najita nejefektivnější dispozice. Na vnějším vzhledu domu se uplatňuje kombinace přírodních materiálů a tlumených odstínů barev v kontrastu k antracitovým technickým prvkům oken a nosných ocelových konstrukcí.