RD Vonoklasy

INVESTOR soukromá osoba
PROJEKT 02/2017

Skica rodinného domu ve Vonoklasech řeší výstavbu na svažitém pozemku v oblasti CHKO Český kras. Návrh reaguje na svažitost pozemku a jeho limity, dále pak na regulativy dané podmínkami prostorového uspořádání a podmínkami pro ochranu krajinného rázu. Ze strany od příjezdové cesty je objekt koncipován jako přízemní stavba, směrem do zahrady se objevuje plnohodnotné podlaží a obytné podkroví. Důraz byl kladen na maximální využití svažitosti terénu a co možná největší propojení interiéru se zahradou.