OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

Rekonstrukce domu na náměstí, Humpolec

PROJEKT 2022

Paměť tohoto historického domu sahá až do dob středověku.

Dům znovu dostane plnohodnotnou náplň a především architektonické řešení, které obnovuje a kultivuje tvarosloví městského domu 19. století, zároveň však přiznává vrstvu novodobých stavebních zásahů.

Původní východní silueta domu s charakteristickými proporcemi bude zachována a doplněna o výrazné otvory, které v interiéru zprostředkují neopakovatelný pohled na kostel, který s domem přímo sousedí.