Mapa Plány Foto ze stavby

Rekonstrukce prvorepublikové vily na Vysočině

INVESTOR soukromá osoba
PROJEKT 02/2016
REALIZACE 11/2016 - 10/2017
DODAVATEL Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 248 m2

Rekonstruovaná vila se nachází uprostřed zeleně na ostrohu nad řekou mimo souvislou zástavbu okolních obcí. Původní prvorepubliková vila s ateliérem akademického malíře z roku 1924 byla v 80. letech 20. století využívána jako škola v přírodě. Vila prošla různými stavebními úpravami a bylo třeba vyřešit nejen nevyhovující dispozice, ale i špatný stavebně technický stav, a to zejména vysokou vlhkost soklových partií a v místě koupelen, a vzhled fasád, které ztratily proporce zmenšením ateliérových oken a odstraněním některých tektonických prvků. 

Hmota byla ponechána ve stávajícím objemu založeném na členitém půdorysu zastřešeném valbovými střechami, které jsou nově pokryty přírodní břidlicí. Kontrastem k historizujícímu vzhledu je bezrámové zasklení původní venkovní loggie, kde vznikl nový hlavní vstup do budovy, a přístavba kryté venkovní terasy se skleněnou střechou ve formě jednoduchého černého kvádru opláštěného HPL deskami. Konstrukčně se jedná se o ocelovou konstrukci zavěšenou pomocí táhel skrz dům.

Největším zásahem uvnitř dispozice je zvýšení podlahy v místě původního ateliéru a vytvoření soukromé obytné části majitelů. Nedílnou součástí byly i precizní kamenické práce v interiéru i exteriéru a truhlářské práce na repasi dřevěného schodiště a obložení centrální haly včetně věrných replik v místě nových a rušených dveří. Venkovní kamenná dlažba z místních zdrojů doplněná citlivými sadovými úpravami tvoří reprezentativní okolí vily. 

Foto Lukáš Žentel