Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě

ZADAVATEL Město Jihlava
PROJEKT 08/2018
TYP jednofázová otevřená

Autorský tým: Ing. Luděk Rýzner; Ing. Josef Stanko; Ing. Alena Šimčíková; Doc. Ing. Arch. Akad. Arch. Jiří Klokočka; Doc. Ing. Josef Kocourek Ph. D., Mgr. Dan Merta; Ing. arch. Jiří Vincenc; Ing. arch. Martin Houska

Koncept vychází z myšlenky vytvořit z dnešního náměstí dvě menší rozdělením na horní a dolní. Dělení docilujeme integrací nového městského bloku. Oba prostory dostanou takřka ideální rozměry, optimalizuje se proporce horizontální plochy vůči výšce průčelí.

Blok, který vsouváme do náměstí, vychází ze struktury historického jádra. Je definován průhledy a osami stávajících ulic ústících do náměstí. Budovu Prioru nebouráme, ale ani neobnovujeme. Integrujeme ji. Za účelem zvýraznění jedné z nejdůležitějších pohledových os (ulice Matky Boží – radnice) zkracujeme Prior o jeden modul. Komplex bude průchozí, nabídne možnosti občanských aktivit a služeb. Musí obsahovat rozdílné sociální funkce. Město by sem mělo umístit instituce, pro které by jinak v budoucnu muselo postavit další budovy. Měly by se zde prolínat sociální i věkové skupiny, dojít k propojení sociálního s komerčním využitím. Stávající budova bude opticky i komunikačně propojena s náměstím – komunikační jádra, vnější přístupy. Nové tržiště (2np), velkoprodejna potravin (nově na úrovni 1np včetně zásobování), co-working, huby, bary. Atrium využívané pro umělecké aktivity. Střešní restaurace s výhledem na město a okolí.

Horní náměstí s dominantními stavbami kostela, radnice a pošty je slavnostní, oficiální, určené pro shromažďování. Doplňujeme současné linie stromů. Důležité fasády ponecháváme bez stromů. Zachováváme lípy kolem morového sloupu, které budou později (až dorostou) vystřídány akáty u fasády nového bloku.

Dolní náměstí má charakter pobytový. Obsahuje zeleň, nejedná se však o park – ten již v lokalitě je. Vysazujeme rastr hrušní, které v letních měsících vytvoří stín a intimitu. Vytnutý obdélníkový prostor slouží jako menší náměstí s kašnou, které je odstíněné od dopravy. JV cíp náměstí pomáháme definovat prostorem před ZUŠ – bude zde dominantou dub.