Revitalizace městského bloku Praha-Holešovice

INVESTOR Gradeo s.r.o.
REALIZACE 2010
Koncepce revitalizace –znovuoživení nebo posílení území navazuje na tradiční blokovou zástavbu s otevřenými prostory dvorů. Tím se jednoznačně vymezuje veřejný a soukromý nebo poloveřejný prostor vnitrobloku. Současně tím vracíme do dvora kvalitní zeleň. Nová dostavba bloku polyfunkčního domu má dynamicky se měnící počet podlaží od 2 np po 11np s výškovou dominantou. Je to krajina střech se šikmými ozeleněnými střechami, která navazuje na výškovou zástavbu okolních bytových domů se sedlovými střechami. Střechy nové části bloku jsou prořezané pobytovými terasami se zelení. Nová zástavba ctí v ulici U Železničářů stávající stopu budov. V ulici U Papírny ustupujeme s novým blokem o 5m. Uliční profil se rozšiřuje a současně prosvětluje. S parkováním vnášíme do úrovně parteru nové stromy a zeleň. Dům je funkčně rozdělen: je zde 1pp s podzemním parkingem pro cca 80 aut. V přízemí jsou komerční plochy s administrativou a nástupy do bytových jader. V 2-3np jsou navržené velkoplošné kanceláře. Ve 4-11np jsou byty různých kategorií.