Revitalizace statku na Vysočině

INVESTOR soukromá osoba
PROJEKT 07/2015 – 11/2015

Statek na Vysočině má bohatou historii - zhruba před 300 lety býval statek arcibiskupským dvorem, začátkem 20. století se z něj stal lihovar, v 50. letech 20. století byl zkonfiskován. Současný majitel se areál snaží postupně upravovat na rodinnou farmu s agroturistickým ubytováním a dvůr otevírá příležitostným i trvalým akcím a projektům převážně komunitního charakteru. 

V rámci studie byl řešen celkový koncept areálu v návaznosti na jeho okolí, podrobně pak dva důležité funkční a provozní uzly. 

Prvním z nich je interiér suterénních prostor, které budou sloužit jako příležitostná školící místnost a jako místo pro rodinná setkání. Součástí prostoru je i bar z masivního dřeva a odpočinkový kout k posezení. Hlavními materiály interiéru jsou v návaznosti na charakter areálu hliněná omítka, ručně vyráběné půdovky, masivní dubová podlaha a obklad stěn odkazující k vyskládanému dřevu na otop.

Druhým zásadním uzlem je skupina objektů, která obsahuje novostavbu, jejíž jedna část je obytný objekt investora s rodinou, a část druhá je zamýšlena pro sezónní ubytování návštěvníků, a dále stávající budovu, která bude upravena na multifunkční sál pro různé kulturní události, jež by se v areálu statku mohly konat. Nově přistavovaný objekt je navržen na půdorysné stopě původních objektů a i výškově tyto objekty respektuje. Materiálově tento uzel navazuje na interiér školící místnosti, nově se zde navíc objevuje výrazný materiál fasády – opálené dřevo, doplňkovým materiálem budou posuvné stínící panely s proutěným výpletem.