Revitalizace zemského pivovaru Braník

INVESTOR Zemský pivovar s.r.o. Praha
PROJEKT 06/2014

V projektu se zamýšlíme nad možností revitalizace areálu bývalého pivovaru Braník v Praze 4, který je v současnosti nevyužíván. Jako náplň byl zadán malý průmyslový pivovar, pivovarská restaurace včetně kryté zahradní části, hotel, jehož součástí by měly být např. wellness, pivní lázně, pivotéka a konferenční sál, a další služby typu pekárna, tematická kavárna či prodej uzenin spojené s akcemi jako Dny řemesel či s farmářskými trhy. Dochovaný objekt, jehož nejstarší část pochází ze 17. století, je tvořen třemi hlavními křídly uspořádanými do tvaru U, která mezi sebou formují vnitřní dvůr. Důležité pro nás bylo obnovit průchodnost areálem a vytvořit dvůr s příjemnou atmosférou, kde se lidé rádi na chvíli zastaví. Do dvorního traktu umísťujeme zahradní část restaurace a necháváme zde i volný prostor pro konání např. farmářských trhů s návazností na kryté prostory uvnitř budovy určené pro služby s nimi souvisejícími (pekárna, prodejna uzenin,…). U přístavku uvnitř dvora nahrazujeme nevyužitelné podkroví novou nástavbou pro multifunkční sál, který by mohlo využívat např. i Branické divadlo apod.