Mapa Foto ze stavby

Rodinná vila v Náměšti

PROJEKT 05/2005
REALIZACE podzim 2005 - konec 2007
DODAVATEL Stav Outulný Náměšť n.O.
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 434 m2

Rodinný dům je pojat jako hra různě dlouhých zdí v podélném a příčném směru. Hra je podpořena použitím různých materiálů na stěnách – bílý pohledový beton, kamenný obklad z travertinu, dřevěný obklad z amerického ořechu. V příčném směru jsou obvodové konstrukce celoprosklené. Objekt domu je jednopodlažní, bez podsklepení, zastřešený plochou komplexně ozeleněnou střechou. Centrální chodba je osvětlena pomocí střešního světlíku. Na terasu u hlavního obytného prostoru přímo navazuje přírodní jezírko s koupací částí. Převážná část podlah v domě je krytá dřevěnými parketami nebo kamennou dlažbou. Veškeré konstrukce jsou přiznané a stávají se součástí interiéru. Do interiéru byla zakomponována klasická kachlová kamna. Zajímavostí je použití bílého pohledového betonu realizovaného z bílého dánského cementu a bílého kameniva.

 Foto Iveta Kopicová