Rodinné domy Kralupy

ZADAVATEL Rezidence Lobeč
PROJEKT 12/2011
TYP vyzvaná

Architektonický návrh vychází z přesného zadání rozměrů a koeficientů, určených stavebním úřadem v rámci ÚR. Hmoty domů tak byly jasně omezeny. Obě varianty ctí základní členění, liší se zejména pojetím fasád.