OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

Rodinný dům Horní Vilímeč

PROJEKT 2020
TYP rodinný dům

Dům je usazen na mezi, nad stávající cestou, ze které je zpřístupněn dvojicí kamenných stěn. Zářez směřuje na zahradu a postupně se otevírá výhledům. Přeložení stavby přes tento prostor vytváří krytý vstup do domu. Tvarosloví nadzemních podlaží objektu se odkazuje na sousední tradiční objekty. Archetyp vesnické stavby byl zjednodušen, veškeré prvky minimalizovány. Stavba založená na půdorysu o tvaru dvou vzájemně posunutých obdélníků je hřebeny střechy orientována souběžně s přilehnou komunikací.