OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

Rodinný dům Sedlčany

PROJEKT 2021
TYP rodinný dům

Pozemek je svažitý, ze dvou stran sevřený mezi místní komunikace. Terénního převýšení je využito pro zahloubení nástupního podlaží, které zároveň vytváří podnož pro hlavní obytné patro. To je na východní straně vykonzolováno a na západní splývá se svahem. Na fasádách jsou navrženy přírodní materiály – dřevo a kámen. Pobytová zahrada je až v druhé úrovni a prolíná se se střechou suterénu.