Mapa Foto ze stavby

Rodinný dům ve Středních Čechách

INVESTOR soukromá osoba
PROJEKT 11/2014 - 03/2015
REALIZACE 10/2015 - 03/2019
DODAVATEL subdodavatelsky
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 123 m2

Zadáním investora bylo navrhnout na místě původní části dvojdomu soliterní rodinný dům. Rodinný dům v půdorysné stopě tvaru L „objímá “stávající vzrostlou borovici v centru zahrady. Ta tvoří domu přirozené stínění. Dům má dvě nadzemní podlaží s plochou střechou a je podsklepen. Vzhledem k omezeným nárokům na zastavění je obytná část domu vložená i do suterénu. Dům je obložen sklovláknobetonovými deskami v kombinaci s plechovým obkladem z Tecu Gold (slitina mědi a hliníku). Tento materiál patinuje a přirozeně stárne s domem. V přízemí je umístěná společenská zóna s garáží a technickým zázemím, do suterénu stavby je umístěna pracovna a pokoj hosta s technologickým zázemím domu. Obytné místnosti jsou přes dvorky a atria propojené s prostorem zahrady a zajišťují světelný komfort denního světla. V patře je umístěna klidová zóna s ložnicemi. Pro interiér je typický pohledový beton stropů a stěn s dřevěnými podlahami a černým boxem kuchyně a technického zázemí.

Foto Robert Žákovič