OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

Rodinný dům Vonoklasy

PROJEKT 2019
TYP rodinný dům

Jedná se o individuální stavbu, která leží uprostřed zajímavé, stabilizované lokality experimentální obytné zóny, navazuje na vyhraněnou moderní architekturu okolí. Dům má pavilonový charakter, jednotlivé funkční celky jsou napojeny na komunikační krček a jak půdorysně, tak výškově posunuty. Komplexní náplň domu díky tomu získává měřítko přiměřené svému okolí. Tvarosloví a materiálové řešení je přizpůsobeno lokalitě CHKO.