OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

Rodinný dům Zlín

PROJEKT 2021
TYP rodinný dům

Na obdélníkovém pozemku je v jeho horní části navržen jednopodlažní nepodsklepený objekt rodinného domu se střešní galerií, který je modifikován dispozičním řešením, potřebami budoucích uživatelů a orientací objektu ke světovým stranám. Organické tvarosloví objektu je připraveno zapojit se do zahrady a vytvořit tak příjemné místo pro bydlení. Ve spodní části zahrady je navržen objekt se saunou a krytou terasou pro relaxaci , který je zapuštěn do svahu a neruší tak jihozápadní výhledy.