Mapa Plány Foto ze stavby

Rohozná - vlastní rodinný dům

REALIZACE 07/2007 - 06/2009
DODAVATEL svépomocí, subdodavatelsky
Rodinný dům vyrostl na místě obytné části původního hospodářského dvora. Základním kritériem pro návrh bylo kromě omezeného rozpočtu propojení interiéru se zahradou a s okolní přírodou. Od vstupu je přes sérii skleněných dveří průhled až na dominantní jabloň na zahradě a opačně, od jídelního stolu je vidět přes dubovou alej až na blízké lesy. Velká okna z obytného prostoru umožňují přímý výstup na terasu a pohledy do zahrady a současně v přechodném období zajišťují tepelné zisky. I z patra se otvírají průhledy na okolní krajinu. Pohledy kolemjdoucích do interiéru snad brzy omezí živý plot. Přes komplikovaný terén a další omezení má pozemek výhodu v tom, že víc než stoletá alej vytváří v létě mohutný stín a blízkost potoka a mokřin pomáhá vytvořit v létě příjemné mikroklima. Po zkušenostech s povětrnostními živly jsme opustili původní ideu krytého vstupu pouze konzolou a vystavěli před vstupem kryté zádveří. Konstrukční systém domu je kombinovaný, zateplené obvodové zdivo je z keramických tvárnic, strop je betonový trámečkový a pultová střecha je tvořena dřevěným krovem přiznaným v interiéru. Vybavení interiéru je zatím cenou a kvalitou přizpůsobené nikdy nekončícím aktivitám malých dětí. Výhledově dojde k výstavbě garáže na místě původní stodoly, která je ve špatném technickém stavu. Další etapou bude úprava rozlehlé zahrady, kam by se měla vrátit květnatá louka, podrostové keře a částečně i ovocný sad.