Rozvojová studie Pražačka

INVESTOR Praha 3
PROJEKT 02/2017

Komplexní rozvojová studie řeší Sportovně rekreační areál Na Pražačce. Tato lokalita je svoji topografickou členitostí odlišná od běžných sportovišť. Většina rozlehlých sportovišť je orientována v ploše, ale zde tomu tak není. Terénní kaskádovitost této oblasti je unikátním prvkem a napomáhá logice členění areálu na jednotlivé funkční celky. Koncepce rozvoje se snaží vycházet z této uzemní hodnoty a umisťuje hlavní děje do jednotlivých prostorových úrovní. Při takovém uspořádání by mělo dojít k lepší čitelnosti a orientaci v areálu a zároveň by se měla zlepšit komunikace vnitroareálová i s blízkým okolím, na kterou byl kladen při návrhu velký důraz.