Sluneční město Praha - Zbraslav

ZADAVATEL městská část Praha - Zbraslav
PROJEKT 11/2009
TYP veřejná anonymní

Základní ideou návrhu je oživit monofunkční celek oblasti řešení Slunečního města ve Zbraslavi. Historické středověké jádro vzniklo kolem kláštera, které je zcela mimo těžiště plánované výstavby 19 a 20. století. Návrhem se vnáší do oblasti řešení nové těžiště spádové oblasti s veřejnými funkcemi a prostory, které navrhovaná zástavba nabízí. Novou páteří území jsme vypíchli ulici Jaromíra Vejvody, která je v ose funkcionalistického kostela z 1. pol. 20. století. Na této ose se otevírá veřejný prostor smíšeného náměstí (parkově upravené náměstí) s objektem městské knihovny 4 np a kulturního centra 3 np s přednáškovým sálem, galerií, restaurací atd… Součástí tohoto celku je pozemní parking i pro veřejnost. Náměstí je řešené formou různých ploch, které mění povrchy. Součástí řešeného území jsou doplněny objekty bytové zástavby. Jedná se bodový bytový dům v ulici Paškova, který uzavírá dvorový stávající obytný blok. Dům je podsklepen a napojen vjezdem na stávající vjezd parkování v ulici Pelcova. Dále je území doplněno rodinnou vilou a domem v ulici Žabovřeská.