OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

SPORTHOTEL PELHŘIMOV A FASÁDA ZIMNÍHO STADIONU

PROJEKT 2022
TYP HOTEL

Nový Sporthotel navazuje na zimní stadion, zároveň je však hmotově svébytný. Vzhledem a koncepcí fasády navazuje na řešení použité u zimního stadionu. Obě fasády využívají tyčové ocelové konstrukce, nesoucí vrstvu popínavé zeleně. Ta zajišťuje příznivé mikroklima a ochranu před sluncem.

Hmoty hotelu a stadionu jsou v úrovni 2NP spojeny novou pochozí plochou z pohledového betonu. Ta umožní snazší přístup do tribun diváků, zároveň jsou pod ní umístěna krytá parkovací stání.

Půdorysné tvarování hotelu do L zajišťuje ochranu před hlukem z kompresorovny, která k hotelu těsně přiléhá.

Hotel je propojen se stadionem přes snídaňovou restauraci / kavárnu. Zároveň je průchody zjednodušen přístup pro sportovce, ubytované v hotelu.

Hotel ve velkém rozsahu využívá odpadní teplo z chlazení stadionu.  Na vlastní střeše i na rozsáhlé střeše stadionu jsou umístěny fotovoltaické panely.