Statek ve Východních Čechách

PROJEKT 11/2016

Investor se rozhodl pro záchranu částečně zchátralé a funkčně nevyhovující rodinné usedlosti. Rozsáhlý areál zemědělského statku zahrnuje čtyři budovy kolem centrálního nádvoří. Návrh vychází z historické struktury, kdy byl z půdorysu původních budov převzat pouze jejich základní obdélníkový tvar bez přístaveb, stejně tak i tvar sedlových střech je řešen jednoduše bez vikýřů. Vlevo vedle vjezdové brány je část pro hosty, která je spojená krčkem s rodinným domem majitelů. Ten je situován naproti vjezdu a koncipován jako architektonicky dominantní stavba. Na jižní straně dvora se nachází rekonstruovaná stodola a dvůr uzavírá novostavba garáže na místě původní kočárovny.

Architektonický výraz původních objektů byl abstrahován do současného pojetí. Jako reminiscence jsou na fasádách navrženy historizující prvky, které se vizuálně uplatňovaly na hospodářském objektu. Fasády jsou navrženy z režného cihelného zdiva s bílým nátěrem a v místě štítů a oken jsou odlehčeny vynecháním cihel, což odkazuje na větrací průduchy na historických stavbách. U stodoly necháváme vyniknout opukové zdivo, cihelné vyzdívky a dřevo krovu. Horizontální hmota rodinného domu je od zbytku areálu odlišena svislým dřevěným laťovým obkladem, ploché střechy jsou navrženy pro extenzivní zeleň. Příznačným rysem jsou velkoformátová okna a vysazené mohutné konzoly střechy na terasami. Hmota s obytným podkrovím je pojednána bílým falcovaným plechem, který je v části pavlače perforovaný a hmotu tak odlehčuje. Uvnitř nové a velkoryse pojaté dispozice se skrývá původní klenbový sál, který bude využíván jako společenská místnost a bude připomínat bohatou historii stavby a předky.