20 | 12 | 2010

Na našem webu jsme pro vás připravili mapu se všemi námi navrhnutými domy - ať už zrealizovanými nebo ve výstavbě.

15 | 12 | 2010

V druhé polovině letošního roku jsme se zúčastnili soukromé vyzvané soutěže na novostavbu rodinnného domu do Jevan. V jednotlivých kolech byly odevzdávány odlišné návrhy, odrážející aktuální vývoj názoru ze strany investora. V konkurenci renomovaných ateliérů z ČR jsme se umístili na druhém místě.

Dům v Jevanech

26 | 11 | 2010

V listopadu 2010 byla zahájena výstavba rodinného domu v Bratislavě. Generálním dodavatelem stavby je HB Reavis Group. Dokončení se předpokládá na konci příštího roku.

26 | 11 | 2010

Pokračuje výstavba rodinného domu v Kunraticích - probíhá armování a betonáž stěn podzemního podlaží.

15 | 11 | 2010

V létě 2010 byla zahájena rekonstrukce vily v Jevanech. Stavbu provádí firma IPMB Building, dokončení se předpokládá v létě 2011. V současné době jsou ukončeny hrubé bourací práce, vyzdívají se příčky a připravuje se montáž instalací.

15 | 11 | 2010

Výstavba rodinného domu v části Litochleby v Humpolci pokračuje - připravuje se bednění pro monolitické železobetonové stropy.

15 | 11 | 2010

Pokračuje výstavba rodinného domu v Roudnici - bylo dokončeno zdivo 2np a zabetonován strop.

8 | 11 | 2010

V září byl dokončena stavba jednoho z našich nejzajímavějších domů - rodinného domu v Bratislavě. V současné době probíhají práce v interiéru a dokončují se sadové úpravy.

Dům v Bratislavě

8 | 11 | 2010

V srpnu letošního roku jsme byli vyzváni k účasti v soutěži na novostavbu rodinného domu do Ústí nad Labem. V konkurenci renomovaných ateliérů z ČR jsme uspěli a nyní se pracuje na dalších stupních dokumentace.

RD Ústí nad Labem

2 | 11 | 2010

Přestože byl rodinný dům v Praze-Kyjích dokončen už v roce 2008, stále probíhají práce na pozemku. Přes léto bylo vybudováno oplocení směrem do ulice - gabionový plot prováděla firma Gabionstav z Trutnova.

Dům v Praze - Kyjích

28 | 10 | 2010

Zajímavé upozornění na vydanou knížku, vydanou k 10.výročí založení OKPLANu, vyšlo v jednom z říjnových vydání Lidových novin.

Lidové noviny 16.10.2010

28 | 10 | 2010

V zářijovém čísle časopisu H.O.M.I.E.  a v zářijovém čísle Dolce Vity vyšly články o dokončeném rodinném domě v Jihlavě

H.O.M.I.E 9-10/2010 / Dolce Vita 9/2010

28 | 10 | 2010

V průběhu letních měsíců vznikla studie rodinného domu do Bratislavy. Objekt je plánován jako kombinace zděné stavby a dřevostavby v souladu s principy feng-šuej. Stavba bude zahájena na letošní podzim.

28 | 10 | 2010

V říjnu 2010 byla zahájena výstavba nadstandardního rodinného domu v Kunraticích. Jedná se již o 4. dům v této části Prahy. Generálním dodavatelem je ROSS Havlíčkův Brod, dokončení se předpokládá v roce 2012.

28 | 10 | 2010

Přístavba skladovací haly Hranipex je před svým dokončením - provádí se sítě na hale a ozelenění, úklid v hale a provozní zkoušky sprinklerů, montáž venkovního točitého schodiště. Dokončuje se trafostanice. Postupně se vyklízí staveniště a probíhají dokončovací práce.

28 | 10 | 2010

Pokračuje výstavba haly pro firmu Böhm u Jihlavy. Je dokončený hlavní nástup pro klienty do objektu, připravuje se instalace informačního pylonu na nástupní ploše.

28 | 10 | 2010

Pokračuje výstavba rodinného domu v Kunraticích - na venkovních zdech je připravena tepelná izolace pro finální zaklopení fasádním obkladem. Uvnitř pokračuje provádění omítek a vylévání podlahových vrstev.

26 | 10 | 2010

V říjnu vznikala prověřovací studie zahradní kavárny v ulici Fialková na Praze 10. Stavebníkem je městská část Praha 10 a občanské sdružení Všude dobře o.p.s.

Kavárna Chrpová

25 | 10 | 2010

Pokračuje výstavba konferenčního hotelu TaFa v Humpolci. Jsou dokončeny železobetony 1.pp až 6.np, začínají se vyzdívat vnitřní příčky. V blízké době se budou osazovat venkovní výplně otvorů.

22 | 10 | 2010

Rodinný dům ve Zlíně byl dokončen v létě letošního roku.

RD Zlín II

13 | 10 | 2010

Pokračuje výstavba rodinného domku Litochleby - je provedena vodorovná izolace pod zdivo, začínají se zdít obvodové zdi.

8 | 10 | 2010

Pokračuje stavba rodinného domu u Bratislavy - probíhá pokládka podlah ve 2.np, dřevěné obklady u schodiště, montují se zbývající dřevěné podhledy. Začíná se budovat finální příjezdová komunikace k domu.

5 | 10 | 2010

Pokračuje výstavba rodinného domu v Roudnici nad Labem - probíhá betonáž stropu nad 1np, hrubé terénní úpravy a rozvody elektroinstalací

5 | 10 | 2010

Výstavba rodinného domu v Kunraticích pokračuje - jsou zaskleny vnější otvory, provádí se vnitřní omítky.

5 | 10 | 2010

Böhm Jihlava - pokračuje výstavba - montuje se vzduchotechnika v hale, provádí se vnitřní SDK konstrukce. Vstupní krček je zasklený.

5 | 10 | 2010

Stavba rodinného domu Litochleby - pokračuje - provádí se vodorovné izolace a založení nosných zdí, drenáže okolo objektu.

30 | 9 | 2010

Výstavba rodinného domu v Bratislavě pokračuje - v interiéru jsou osazeny dveře s marockým štukem, probíhá montáž dřevěných obkladů okolo schodiště. Venku se kompletují dřevěné obklady fasády a oplechování atik a střech.

30 | 9 | 2010

Během letních měsíců byl náš ateliér vyzván do soutěže o návrh rodinného domu do Kunratic, na parcelu, jejíž rozměry byly pro investora poměrně omezující. Vznikl tak zajímavý koncept, který byl vytvářen opačným postupem než je běžné - od výpočů a propočtů k samotnému domu.

RD Kunratice V

30 | 9 | 2010

Na jaře 2010 byla vyhlášena jednokolová, projektová, kombinovaná, anonymní veřejná architektonická soutěž o návrh řešení nové budovy smuteční síně do Roudnice nad Labem. Soutěže se zúčastnil i OKPLAN se svým návrhem.

Smuteční síň do Roudnice nad Labem

14 | 9 | 2010

Pokračuje rekonstrukce kina Sokol v Jihlavě - betonáž podlah, rozvody elektro, jsou hotové základní rozvody instalací - voda, plyn, dokončena je strojovna vzduchotechniky.

6 | 9 | 2010

V létě byla zahájena výstavba rodinného domu v ulici Litochleby v Humpolci. Stavbu provádí firma Status, dokončení je naplánováno na podzim roku 2011.

3 | 9 | 2010

Výstavba rodinného domu v Říčanech pokračuje - provádí se oplocení pozemku, terénní úpravy. Uvnitř se kompletuje osvětlení.

RD Říčany II

3 | 9 | 2010

Pokračuje výstavba  rodinného domu u Bratislavy. Dokončují se dřevěné obklady fasády, osazuje se zelená střecha. Uvnitř probíhá montáž dřevěných podhledů, natahují se marocké štuky.

31 | 8 | 2010

Dům v Humpolci na pozemku v území s vydaným regulačním plánem. Vnější plášť domu bude z navětralého falcovaného šedého titanzinku v kombinaci s cortenovým plechem.  

Dům V Cípku II, Humpolec

31 | 8 | 2010

Nově zrekonstruovaný objekt Osmičky v Humpolci se již objevil i v místním tisku.

Dnes 08/2008

26 | 8 | 2010

Výstavba rodinného domu u Bratislavy pokračuje - dokončuje se kamenný obklad hlavní fasády, montují se podhledy a kamenné obklady koupelen, probíhá izolace a zatravňování střech.

24 | 8 | 2010

Stavba rodinného domu v Kunraticích pokračuje - dokončují se hrubé vnitřní rozvody vody, kanalizace a elektro, probíhá příprava pro osazení venkovních výplní otvorů.

17 | 8 | 2010

Rekonstrukce sálu TJ Sokol v Jihlavě pokračuje - ve vnitřních prostorách zděním svislých konstrukcí, ve venkovních hloubením výkopů a prováděním svislých izolací.

16 | 8 | 2010

Pokračuje výstavba školícího střediska firmy Böhm u Jihlavy - probíhá opláštění skeletu, vyzdívání vnitřních příček, terénní úpravy. Dokončení se předpokládá v listopadu 2010.

16 | 8 | 2010

Rodinný dům v Říčanech vznikne v nově budované lokalitě, charakteristické drobnou zástavbou a velkým podílem zeleně.

16 | 8 | 2010

Rekonstrukce a přístavba rodinného domu v Říčanech se blíží ke svému závěru - je zkompletován interiér, probíhají poslední práce na terénních úpravách a montáž venkovního obkladu.

16 | 8 | 2010

V průběhu letošního roku byla vypracována studie na rodinný dům do Křeslic, který má svým designem vytvořit kompromis mezi nesourodou architekturou svého okolí a maximálně využít blízkosti zelených ploch.

RD Křeslice

16 | 8 | 2010

V Humpolci pokračuje výstavba konferenčního hotelu TaFabrika ve Školní ulici. Probíhá příprava betonáže stěn 3.np.

2 | 8 | 2010

Stavba rodinného domu u Bratislavy pokračuje - oplášťují se příčky 2.np, probíhá montáž podhledů v 1np, zasklívají se okna.

2 | 8 | 2010

Přístavba a rozšíření areálu firmy Hranipex v Komorovicích pokračuje - probíhají kompletace podhledů, dřevěných podlah, ZTI, elektro. Dokončení administrativního objektu je naplánováno na polovinu srpna. Hala - začíná se stavět regálový systém, který tvoří nosnou konstrukci haly.

26 | 7 | 2010

V červenci byla zahájena výstavba rodinného domu v Roudnici nad Labem. Generálním dodavatelem je firma Stavební JUKO s.r.o. z Roudnice nad Labem. Předpokládaný termín dokončení je podzim 2011.

13 | 7 | 2010

Rodinný dům v Praze - východ je již dokončen. Je hotové z větší části oplocení, pozemek se připravuje na terénní a následně sadové úpravy.

RD Praha-východ

7 | 7 | 2010

Rodinný dům v Jihlavě - Horním Kosově byl stavebně dokončen v minulém roce. Postupně byl zařízen interiér a založena zahrada. Foto pro Mladou Frontu Tomáš Dittrich.

RD Jihlava - Horní Kosov

7 | 7 | 2010

Na konci června byla dokončena rekonstrukce bývalého výrobního objektu a vnitrobloku Osmička v Humpolci. Slavnostní otevření se předpokládá v září letošního roku.

Humpolec, Továrna No.8

29 | 6 | 2010

Stavba rodinného domu ve Zlíně je dokončena - je hotový plot kolem pozemku, bazén na zahradě, položený travní koberec. Finální focení předpokládáme na podzim.

28 | 6 | 2010

Stavba rodinného domu u Bratislavy pokračuje - jsou založeny příčky 2.np, vyzdívá se hlavní schodiště, připravuje se pokládka podlahového topení. U vjezdu se dokončuje strážní domek a garáž.

28 | 6 | 2010

Rekonstrukce a přístavba rodinného domu v Říčanech pokračuje - uvnitř je dům připraven pro položení podlahových krytin, je hotovo zateplení a připravuje se finální fasáda.

15 | 6 | 2010

Rodinný dům v Roudnici nad Labem je dokončený a v provozu. Probíhá kompletace venkovního bazénu a teras. Na konci prázdnin předpokládáme focení hotového domu.

RD Roudnice nad Labem I

10 | 6 | 2010

Stavba rodinného domu v Kunraticích pokračuje. Je proveden monolitický strop nad 1np a vyzdívka horního patra.

7 | 6 | 2010

Rekonstrukce areálu Osmička v Humpolci se blíží k závěru. Jsou hotovy venkovní plochy, obložena garáž, provedeny sadové úpravy. Probíhají natěračské práce na fasádách. Finální dokončení celého areálu se předpokládá do konce června 2010.

4 | 6 | 2010

Článek o rodinném domě v Říčanech vyšel v červnovém vydání časopisu Design & Home.

Design&Home 06/2010

1 | 6 | 2010

Stavba rodinného domu v Praze- východ se blíží ke svému dokončení. Jsou zkompletovány podlahy, koupelny, technické zařízení v interiéru, nově je postavena terasa s pergolou. Byla zahájena montáž oplocení a terénní úpravy. Kolaudace je plánována na konec června 2010.

17 | 5 | 2010

Stavba rodinného domu ve Zlíně se blíží k závěru - probíhají montáže kuchyňských linek, schodišť a zábradlí, kompletují se koupelny. Souběžně se dokončují venkovní úpravy a oplocení pozemku.

14 | 5 | 2010

Pokračuje výstavba konferenčního hotelu TAFA v Humpolci - je zapažena stavební jáma, připravuje se betonáž zemních pilot.

14 | 5 | 2010

Výstavba rodinného domu u Bratislavy pokračuje - montuji se rozvody elektro, vody, vzduchotechniky a topení, připravují se pomocné ocelové konstrukce pro kamenné stěny. Ve strážním domku jsou osazena okna.

12 | 5 | 2010

V dubnu byla zahájena výstavba rozšíření skladovacích a administrativních prostor firmy Hranipex v Komorovicích. Stavbu provádí firma ROSS Havlíčkův Brod, dokončení se předpokládá na podzim 2010.

12 | 5 | 2010

Stavba rodinného domu v Klánovicích pokračuje - je dokončen přístřešek pro auta, pokračují práce uvnitř domu - obklady, podlahy, montáž sanity.

12 | 5 | 2010

Výstavba školícího střediska pro firmu Böhm v Červeném Kříži u Jihlavy pokračuje - staví se ocelová konstrukce 2np, odbedňuje se strop 1np.

3 | 5 | 2010

V současné době vzniká prováděcí dokumentace na rodinný dům v Kunraticích, který je celý plánovaný z betonu. Zahájení stavby se předpokládá v červenci 2010.

29 | 4 | 2010

Rekonstrukce a přístavba rodinného domu v Říčanech pokračuje - jsou vybetonované podlahy, betonuje se venkovní opěrná zeď a pracuje se na ostatních venkovních úpravách.

29 | 4 | 2010

Na jaře vznikal v našem ateliéru projekt rodinného domu do Humpolce, lokalita Litochleby. Se zahájením výstavby je plánováno na léto letošního roku.

RD Litochleby

28 | 4 | 2010

Na jaře letošního roku vznikala v ateliéru nová studie rodinného domu - usedlosti v Kutné Hoře.

RD Kutná Hora

8 | 4 | 2010

V březnu se OK PLAN zúčastnil vyzvané soutěže na zpracování urbanistického řešení území Mlýnské nivy v Bratislavě.

Twin City Bratislava

19 | 3 | 2010

V současné době se připravuje realizační dokumentace pro projekt rekonstrukce a dostavby areálu bývalé stolárny v Holešově. Předpokládaný termín zahájení stavby je na konci roku 2010.

Hotel Stolárna, Holešov

12 | 3 | 2010

Článek o zahradní chatce u rybníka Másílko vyšel v časopise Architekt 01/2010

Architekt 01/2010

12 | 3 | 2010

Na podzim roku 2009 vyhlásila Základní organizace Českého svazu ochránců přírody veřejnou architektonickou soutěž nazvanou "Vodní dům". Předmětem bylo zpracování architektonického návrhu návštěvního střediska v blízkosti přehradní hráze vodní nádrže Želivka u obce Hulice.

Soutěže se zúčastnilo 50 soutěžících, výsledky byly vyhlášeny na konci února 2010.

Vodní dům

2 | 3 | 2010

V našem ateliéru právě vzniká nová studie rodinného domku v Psárech.

RD Psáry

26 | 2 | 2010

Společně s projektem přístavby areálu firmy Hranipex v Komorovicích vzniká i projekt opravy autobusové zastávky. Jde o zastávku na protilehlé straně hlavní silnice z Humpolce do Pelhřimova, naproti autobusové zastávce již opravené.

Oprava autobusové zastávky Komorovice

25 | 2 | 2010

Na začátku roku 2010 vznikla studie rodinného domu v Dolních Chabrech. Objekt je plánován jako kombinace zděné stavby a dřevostavby. S realizací se uvažuje od léta 2010.

RD Dolní Chabry

5 | 1 | 2010

Postupně pokračuje stavba rodinného domku v Jihlavě - na konci roku byla dokončena fasáda - obklad překližkou. V příštím roce se předpokládá dokončení oplocení a finální terénní úpravy.

4 | 1 | 2010

V listopadu 2009 byla vyhlášena jednokolová, projektová, kombinovaná, anonymní veřejná architektonická soutěž o návrh řešení nové budovy Západočeské galerie v Plzni.

Soutěže se zúčastnil i OK PLAN se svým návrhem.

Galerie Plzeň