20 | 12 | 2011

V prosinci byla dokončena rekonstrukce správního objektu firmy Hranipex v Rakousku. Generálním dodavatelem byla firma ROSS, vnitřní příčky, dveře a plechové obklady dodávala firma Čadas, podlahy Flode. Kancelářský nábytek je od firmy Vitra.

Hranipex Rakousko

12 | 12 | 2011

Na předvánoční čas je naplánovano dokončení a kolaudace hotelu Fabrika v Humpolci. Probíhají poslední práce v interiéru.

Oficiální název projektu se ustálil na Fabrika Hotel - viz webové stránky.

 

5 | 12 | 2011

Rekonstrukce a adaptace stávajícího objektu na správní centrum pobočky firmy Hranipex v Rakousku se blíží k závěru. Fasáda je zateplena a natažena omítka, v interiéru se dokončují finální podlahy.

Hranipex Rakousko

30 | 11 | 2011

Pokračuje stavba rodinného domu v Luhačovicích - dokončují se hrubé terénní úpravy, hrubé elektroinstalace a ZTI. Montáž oken je naplánována na leden 2012.

28 | 11 | 2011

Nová studie rodinného domu řeší stavbu vily v lokalitě Praha - Střešovice. Objekt by měl vzniknout na místě stávající dožilé stavby v těsném sousedství Rothmayerovy vily.

RD Střešovice

28 | 11 | 2011

Pokračuje výstavba rodinného domu u Bratislavy - jsou dokončeny kamenné obklady oplocení a domu, proveden cedrový obklad fasády. V zahradě byly vysazeny vzrostlé stromy.

11 | 11 | 2011

Výstavba konferenčního centra a hotelu TaFabrika v Humpolci pokračuje - kompletují se podhledy v restauraci a prostorách konference, probíhá výmalba v celém objektu, montují se vnitřní dveře. Venku pokračuje budování zpevněných ploch parkoviště.

9 | 11 | 2011

Po řadě pokusů a omylů s betonáží termobetonu se podařilo vybetonovat nosnou desku nad 1.np a následně obvodové zdi 2.np domu v Kunraticích.

9 | 11 | 2011

Výstavba rodinného domu v Cípku v Humpolci pokračuje výstavbou svislých konstrukcí 2.np. Do konce tohoto roku bude dokončena hrubá stavba.

9 | 11 | 2011

Rekonstrukce stávajícího objektu a přístavba v Rožnově p.Radhoštěm pokračuje - probíhá instalace střešních vrstev u novostavby i původního objektu, byla zahájena montáž ocelových konstrukcí přístřešku pro auta.

18 | 10 | 2011

Stavba rodinného domu v Luhačovicích pokračuje zděním hlavního (nástupního) patra. Hrubá stavba bude dokončena do konce listopadu.

3 | 10 | 2011

Stavba rodinného domu v Říčanech pokračuje - je dokončena hrubá stavba.

29 | 9 | 2011

Rekonstrukce rodinné vily v Jevanech se blíží ke svému závěru. Uvnitř jsou položeny dřevěné podlahy i kamenné dlažby, montují se zařizovací předměty. Venku se připravuje oplocení a finalizace zpevněných ploch.

Vila Jevany - rekonstrukce

26 | 9 | 2011

Na konci minulého roku byla dokončena stavební část přístavby haly v areálu Hranipex v Komorovicích. Během letošního roku probíhaly sadové úpravy přilehlých ploch a bylo docíleno vzrůstu popínavek na fasádě haly. Oficiální focení se plánuje na jaro 2012.

Hranipex - přístavba skladovací haly

19 | 9 | 2011

V polovině září byla dokončena I.etapa rekontrukce správního objektu pro Hranipex v Rakousku. Kanceláře v 1.np jsou nastěhovány a pobočka funguje. Do konce roku je naplánováno dokončit také II.etapu - tj. úpravu 2.np a podkroví a fasádu objektu.

Hranipex Rakousko

19 | 9 | 2011

Pokračuje výstavba konferenčního hotelu TaFabrika v Humpolci. Je dokončena fasáda horních pater, zbývá obklad bondovými deskami pro 1np. V interiéru probíhá montáž podhledů, keramických obkladů a příprava pro instalaci gastro zařízení.

16 | 9 | 2011

V časopise Domus Aurea vyšel článek o rodinné vile v Bratislavě.

Domus Aurea 03/2011

7 | 9 | 2011

Na začátku srpna byla zahájena výstavba rodinného domu v Luhačovicích. Stavbu realizuje firma Michal Drga ze Smoliny, předpokládané dokončení je v červnu 2012. 

Více fotek také na stránkách investora.

23 | 8 | 2011

Na jaře byla vyhlášena veřejná anonymní soutěž na ideový návrh rekonstrukce Národního domu v Hradci nad Moravicí. Výsledky byly vyhlášeny v červnu, náš návrh se neumístil.

Národní Dům Hradec nad Moravicí

22 | 8 | 2011

Výstavba rodinného domu u Bratislavy pokračuje -je dokončena hrubá stavba, jsou osazena okna, probíhá realizace venkovního oplocení

19 | 8 | 2011

Na začátku léta byla zahájena rekonstrukce stávajícího administrativního objektu pro potřeby nové pobočky Hranipexu v Rakousku. Stavbu provádí firma ROSS Holding, dokončení je naplánované na září letošního roku.

19 | 8 | 2011

Pokračuje výstavba konferenčního hotelu Tafabrika v Humpolci - postupně se montuje fasáda - černé plechy a předsazený tahokov. Uvnitř probíhá příprava pro podlahové topení v přízemí.

18 | 8 | 2011

V srpnu letošního roku byla zahájena výstavba rodinného domu v Ústí nad Labem. Generálním dodavatelem je firma Podzimek a synové z Třeště, dokončení se plánuje na léto příštího roku.

1 | 8 | 2011

Na začátku léta byla zahájena výstavba rodinného domu v Říčanech. Jedná se o náš již třetí dům do tohoto města. Generálním dodavatelem je firma IPMB Kolín, dokončení se plánuje v roce 2013.

1 | 8 | 2011

Na jaře letošního roku byla zahájena výstavba sídla firmy IPMB v obci Konárovice u Kolína. V současnosti je hotová hrubá stavba administrativní budovy. Dokončení je naplánováno na jaro příštího roku.

28 | 7 | 2011

Na začátku léta 2011  byla zahájena výstavba rodinného domu v Humpolci, v lokalitě V Cípku. Stavbu provádí firma JN-stavba, dokončení je naplánováno na začátek roku 2013.

27 | 7 | 2011

Na jaře letošního roku byla zahájena rekonstrukce rodinného domu v Rožnově pod Radhoštěm. Původní funkcionalistický objekt bude očištěn do původní podoby, pro přístavbu byla zvolena cesta samostatné hmoty vedle stávajícího domu.

26 | 7 | 2011

Pokračuje výstavba rodinného domu v Humpolci - Litochlebech. Jsou osazena dřevěná okna, dokončují se omítky, připravuje se podlahové topení

21 | 7 | 2011

Pokračuje výstavba konferenčního hotelu tafabrika v Humpolci. Jsou dokončeny rozvody instalací, zkompletováno podlahové topení v horních patrech, připravuje se instalace chlazení stropů. Na fasádě probíhá montáž meziokenních vložek z černých bondových plechů.

12 | 7 | 2011

Na začátku letošního roku jsme se zúčastnili soukromé vyzvané soutěže na novostavbu rodinného domu do lokality Baba v Praze. V jednotlivých kolech byly odevzdávány odlišné návrhy, které odrážely aktuální vývoj názoru ze strany investora.

Dům na Babě

11 | 7 | 2011

Po jarní přestávce byla obnovena výstavba domu v Kunraticích. Postupně probíhá betonáž nadzemních podlaží.

11 | 7 | 2011

Stavba rodinného domu v Roudnici pokračuje - jsou osazeny hliníkové výplně otvorů, probíhájí hrubé montáže rozvodů.

21 | 6 | 2011

V každoročně pořádané soutěžní přehlídce realizovaných staveb na Vysočině získala letos nejvyšší ocenění stavba, projektovaná OKPLANem.

Villa Park Čechovka byla velmi kladně hodnocena kvůli nekonvenčnímu architektonickému výrazu jednotlivých bytových objektů s dobrou dispozicí bytů a zejména urbanistickému pojetí souboru, který vytváří příznivé podmínky pro vytvoření vnitřních prostor mezi objekty.

 

Villa Park Čechovka HB / Prestižní stavba Vysočiny 2010

21 | 6 | 2011

V každoročně pořádané soutěžní přehlídce realizovaných staveb na Vysočině jsme i letos získali ocenění za námi projektované stavby.

Čestné uznání Stavba Vysočiny 2010 získala přístavba výstavních prostor s kavárnou Exit 112 u Jihlavy.

Porota ocenila zejména výraznou dynamickou architekturu moderního výrazu. Kladně jsou hodnoceny i interiéry zahrnující výstavní a společenskou část, respektive i materiálovou symbiózu stavby.

 

Exit 112, Jihlava / Stavba Vysočiny 2010 - Čestné uznání

20 | 6 | 2011

Na začátku letošního roku jsme byli vyzváni k účasti v soukromé soutěži na novostavbu souboru bytových domů do Kolína. Netypický návrh zaujal investora a nyní se pracuje na dalších stupních dokumentace.

Bytový dům Sluneční terasy Kolín

20 | 6 | 2011

Pokračuje výstavba rodinného domu u Bratislavy - vyzdívá se horní patro, připravuje se konstrukce pro venkovní bazén.

20 | 6 | 2011

Pokračuje rekonstrukce rodinné vily v Jevanech - jsou dokončeny podhledy, připravuje se zateplení objektu.

24 | 5 | 2011

Výstavba konferenčního hotelu tafabrika v Humpolci pokračuje - uvnitř probíhá montáž instalací, na fasádě se dokončuje kontaktní zateplovací systém.

24 | 5 | 2011

Výstavba rodinného domu u Bratislavy pokračuje - jsou vyzděny nosné konstrukce 1np a dokončen žb strop nad 1np.

19 | 5 | 2011

Na začátek léta je plánováno finální dokončení rodinného domu v Kunraticích. V současné době probíhá kompletace stavebního interiéru a úprava venkovních ploch.

RD Kunratice III

16 | 5 | 2011

Na základě dlouhodobé spolupráce sme byli naším klientem vyzváni k přepracování projektu řadových domů do Roudnice nad Labem. Upravený projekt by měl lépe reflektovat aktuální situaci a nabídnout přidanou hodnotu pro své budoucí majitele.

Řadové domy Roudnice

26 | 4 | 2011

Na konci dubna byly dokončeny stavební práce na vestavbě kanceláří pro firmu Hranipex v Rumunsku. Zahájení provozu je plánováno na květen.

Hranipex Rumunsko - vestavba kanceláří

18 | 4 | 2011

Článek o rodinném domě ve Zlíně vyšel v novém čísle časopisu Marianne bydlení.

Marianne Bydlení 05/2011

18 | 4 | 2011

V minulém roce jsme připravili ověřovací studii na revitalizaci městského bloku v Praze Holešovicích. Jde o pozemek v blízkosti nákladového nádraží Praha Bubny a stanice metra Holešovice. V současné době jsou pozemky zastavěny dvoupodlažní zástavbou se sedlovými střechami, objekty jsou ve špatném stavebně technickém stavu.

Revitalizace městského bloku Praha-Holešovice

18 | 4 | 2011

Pro společnost Framun jsme vytvořili koncept rozvoje výrobního areálu. Jedná se o rozvržení nových prostor pro činnost firmy, které již v současné době nestačí stávající hala.

Výrobní hala firmy Framun

14 | 4 | 2011

Na jaře jsme navrhli nový rodinný dům pro mladou rodinu na pozemek v Luhačovicích. Čtvrtkruhový tvar domu je dán snahou o maximální využití pozemku, použité materiály jsou kopility a vsž plechy, předsazený ochoz je navržen z lešenářských trubek.

12 | 4 | 2011

Stavba rodinného domu v Kunraticích se blíží ke konci.

5 | 4 | 2011

V současné době probíhají poslední stavební práce na rekonstrukci kina Sokol v Jihlavě - montují se podhledy a obklady stěn, kompletují se svítidla a zvuková aparatura. Slavnostní zahájení provozu centra je naplánováno na květen 2011.

DIOD Jihlava

5 | 4 | 2011

Vestavba administrativních prostor pro Hranipex do stávající haly v Rumunsku pokračuje - jsou namontovány plechové podhledy, připravuje se dřevěná podlaha v kancelářích.

Hranipex Rumunsko - vestavba kanceláří

25 | 3 | 2011

Pokračuje rekonstrukce vily v Jevanech - jsou osazena okna, uvnitř jsou dokončeny rozvody zti a elektro, přípravy na topení, finalizují se omítky. Na pozemku se zároveň staví dřevěná konstrukce garáže.

16 | 3 | 2011

Výstavba konferenčního hotelu tafabrika v Humpolci pokračuje - provádí se hrubé rozvody elektro, zdravotechniky a vzduchotechniky, byl připraven vzorek fasády a finálního opláštění.

3 | 3 | 2011

Se začátkem jara byla obnovena výstavba rodinného domu v Litochlebích v Humpolci - je zabetonovaný strop a atiky.

21 | 2 | 2011

V loňském roce jsme se zúčastnili soukromé vyzvané soutěže na rodinný dům do obce Podkopná Lhota. V konkurenci enomovaných ateliérů z ČR i SR jsme uspěli a nyní byla dokončena studie.

RD Podkopná Lhota

10 | 2 | 2011

V lednu byla zahájena úprava administrativní části haly pro Hranipex v Rumunsku. V současné době probíhá montáž sdk příček, montáž dveří a hrubé rozvody instalací. Stavbu provádí firma ROSS s podporou rumunských dodavatelů. Dokončení se předpokládá v červnu 2011.

10 | 2 | 2011

Výstavba konferenčního centra tafabrika v Humpolci pokračuje - probíhá montáž hlavních vedení vzduchotechniky, připravuje se montáž topných rozvodů a elektroinstalací.

27 | 1 | 2011

Pokračuje rekonstrukce kina Sokol v Jihlavě - je položena podlahová krytina, připravují se rastry pro montáž akustických obkladů a podhledů.

19 | 1 | 2011

Ateliér OK PLAN byl zařazen do seznamu 30 nejvýznamnějších českých designových počinů roku 2010, který sestavila redakce časopisu Dolce Vita a otiskla v lednovém čísle.

Dolce Vita 1/2011

19 | 1 | 2011

V zimní čísle časopisu Architekt vyšel článek o dokončeném rodinném domě ve Zlíně.

Architekt 06/2010

3 | 1 | 2011

Výstavba konferenčního hotelu v Humpolci pokračuje - dokončuje se zasklení oken a výkladců, uvnitř jsou vyzdívány příčky a připravovány hrubé rozvody instalací.

3 | 1 | 2011

Pokračuje výstavba rodinného domu v Kunraticích - je téměř dokončený fasádní obklad sklovláknocementovými deskami Rieder, uvnitř se připravuje stavební interiér.