Vila Podolí

PROJEKT 01/2014
TYP vyzvaná

Stávající dům v poslední době nesloužil pro bydlení, ale jako administrativní objekt. Tomu odpovídá i jeho současný stav a stavební úpravy, které zde byly provedeny. Pro náš návrh jsme stavbu vzali jen jako nosnou kostru, a dispoziční i designové řešení jsme plně podřídili novým požadavkům. Nově realizované úpravy a nástavba jsou výrazně odlišeny od původních výrazových prvků.