Vila Vysočany

INVESTOR soukromá osoba
PROJEKT 09/2014

Nová skica řeší stavbu rodinného domu v lokalitě Praha – Vysočany. Objekt by měl vzniknout na komplikovaném, prudce svažitém pozemku.

Návrh reaguje na terénní modelaci pozemku a jeho limity, kterými jsou ochranná pásma médií a biokoridor. Tyto podmínky dávají domu jeho trojúhelníkový půdorys, který určuje celý charakter stavby.