Mapa Plány Foto ze stavby

Villa u jezera

REALIZACE 8/ 2006 – 6/2008
DODAVATEL INV Ústí nad Labem
Stavba vznikla na velice problematickém, strmém pozemku, který byl plný náletové zeleně a v částech pozemku byla neřízená skládka z minulých let. Vila je navržena v moderním pojetí s použitím moderních materiálů. Jde o dům se dvěma nadzemními podlažími a suterénem, přičemž horní podlaží je menší a ustupující. Celkové pojetí domu je ve smyslu otevřeného domu. Hmota vlastního domu je příjemné proporci - členité hranoly, který nezastiňuje okolní domy svojí hmotou a okázalostí. Dům je proveden z ocelového skeletu v černém odstínu s kamennými vyzdívkami - opuka, s hliníkovým výplněmi otvorů a v kombinaci s nižším hranolem z monolitického betonu, opláštěným matovaným sklem. Vše doplňuje dřevo na venkovních terasách. Patra objektu jsou důsledně členěna podle využití a to na relaxační, společenskou a klidovou zonu. Foto Iveta Kopicová