Výrobní hala firmy Framun

INVESTOR Framun s.r.o. Hošťálková
PROJEKT 04/2011

Výrobní areál se nachází na atypickém pozemku, který je výrazně svažitý a z obou stran sevřený cestami a potokem. Podmínky ne příliš příznivé pro vytvoření velké stavby jsme využili k originálnímu řešení. Aby bylo možno dosáhnout i u velké haly rovné podlahy, vložili jsme do snížené části administrativní zázemí firmy. Hmota vlastní výrobny je tak „přeložena“ přes křehkou podnož prosklených kancelářských ploch.