OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

Výstava OK PLAN ARCHITECTS'15

ROK 2015

Dovolujeme si vás pozvat na výstavu OKPLAN ARCHITECTS'15, která se koná v prostorách galerie The Center for Architecture Breakthrough Space, 536 LaGuardia Place, New York, ve dnech 2.- 30.dubna 2015.

OKPLAN ARCHITECTS založil v roce 1999 architekt Luděk Rýzner a za dobu své 15-ti leté existence si vydobyl pevnou pozici mezi architektonickými ateliéry v České republice.

Výstava s přívětkem 15 mapuje významné realizace ateliéru od doby svého založení, se zvláštním důrazem na stavby rodinných domů. Právě privátní klientela představuje nejširší skupinu investorů a stavebníků a tím, že vložila důvěru do rukou architekta a experimentů na poli použitých materiálů a neobvyklých konstrukcí, umožnila rozvoj ateliéru a realizaci mnoha zajímavých domů.
Za své stavby získal OKPLAN ARCHITECTS řadu ocenění odborných kritik v ČR, zejména pak obytné stavby jsou pravidelně publikovány v časopisech.


OK PLAN ARCHITECTS již v minulosti několikrát prezentoval svou tvorbu na samostatných výstavách v České republice i jako součást různých mezioborových a multižánrových výstav a projektů, které byly následně představeny v mezinárodním měřítku.

Při příležitosti 15 -letého trvání ateliéru vyšla v roce 2014 kniha OKPLAN ARCHITECTS 2009-2014, která spolu s předchozí knihou OKPLAN ARCHITECTS 1999 – 2009 a krátkým filmem z roku 2004 nabízí ucelený a přehledný soubor všech staveb ateliéru.

V souvislosti s touto knihou z roku 2014 tak vzniká i výstava, která se snaží představit ateliér a jeho tvorbu v New Yorku. 
Výstavu je možno chápat také jako doplněk výstavy PRAŽSKÝ FUNKCIONALISMUS/ TRADICE A SOUČASNÉ OZVĚNY, která se zaměřila na světově uznávanou architekturu funkcionalismu a jako jednu z „ozvěn“ zvolila a představila i práci ateliéru OK PLAN.

Vlastní výstava se zaměřuje na nejlepší a nejdůležitější stavby, představuje také několik vizí, ateliér jako takový, potažmo i roli architekta v procesu stavby domů v ČR. Stavby jsou prezentovány na panelech formou fotek, půdorysů, krátkých textů i krátkých filmů, které byly natočeny s investory a které hodnotí spolupráci s ateliérem.

O snaze přestavit OKPLAN co nejšířeji svědčí i fakt, že součástí expozice je stylizované pracoviště architekta. Na výstavě bude denně od 18-19hod přítomen Luděk Rýzner, coby hlavní představitel a tvář ateliéru, aby osobně přímo zodpovídal dotazy návštěvníků.