Vzdělávací centrum Podhůra

ZADAVATEL Město Chrudim a Městské lesy Chrudim
PROJEKT 05/2013
TYP veřejná anonymní

Koncept objektu vychází z tradičního řešení domu na venkově. Jedná se o koncept objektů ve tvaru U, kterému dominuje vstupní objekt se sedlovou střechou. Dvůr je otevřen ve směru přicházejícího návštěvníka. Středem pozemku je vedena komunikační osa, na kterou je napojeno parkoviště aut a autobusů. Toto umístění zajišťuje bezkolizní přístup cyklistů, turistů a návštěvníků s auty, kteří vstupují do areálu. Celý komplex staveb dvora je sjednocen do modřínového štípaného šindele, jak na stěnách tak na střechách domů. Jedná se o jednotící prvek dřevostavby, ve vazbě na tradici materiálu venkovských staveb. S tím jsou v kontrastu moderní prvky vystupujících částí objektu, obložené černým plechem.