YES VISAGE Brno

INVESTOR Yes Visage a.s.
PROJEKT 11/2018 - 11/2019

Nově budovaná klinika estetické chirurgie spojuje několik provozních bloků do jednoho celku na svažitém pozemku s výhledem na Brno. Hlavní hmota je půdorysného tvaru L, objekt má 2 podzemní a 5 nadzemních podlaží. Spodní patra jsou kompaktní, od 2np se jedná o ustupující podlaží ubytovací části.  Podzemní podlaží jsou vyhrazena pro operační a zákrokové sály a zázemí pro odborný personál, včetně pokojů pro pacienty podstupující drobné chirurgické zákroky. V druhém bloku  je  podzemní podlaží vyhrazeno technologiím vzduchotechniky, bazénu a provoznímu zázemí. V přízemí budovy se nachází centrální vstupní hala s restaurací a konferenčním sálem, dále ordinace specializovaných chirurgií, včetně služeb kadeřnictví, kosmetiky a lékárny. Do 2- 5np jsou situovány kanceláře, pokoje a apartmány. 

 

Fasáda je navržena v kombinaci pohledového železobetonu a plechového obkladu a posuvného stínícího systému. Měkké obrysy půdorysu připomínají organismus, tato dynamika je zapojena i do hlavních společných prostorů interiéru.