OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

Základní škola Husova, Humpolec

PROJEKT 04/2019

Historická školní budova v ulici Husova v Humpolci je uzpůsobena pro potřeby současného moderního školství a je zde navrženo celkem pět tříd pro první stupeň základní školy.

Provoz školy je umístěn převážně ve druhém nadzemním podlaží, které je bezbariérově zpřístupněno novým vstupem z postranní ulice. Před novým vstupem krytým vykonzolovanou stříškou jsou navržena dvě stání pro krátké zastavení pro bezpečné vystoupení dětí z auta. Na zádveří s čistící zónou navazuje šatna navržená v místě bývalé učebny. Do hlavní chodby se vstupuje přes prosklené dveře s elektronicky kontrolovaným vstupem. Klenutá hlavní chodba se nachází v západním křídle orientovaném do ulice Husova. Jsou zde navrženy dva kabinety a družina s knihovnou na konci. V navazujícím severním křídle budovy je pak navrženo 5 kmenových učeben. Učebny jsou přístupné přes jižně orientovanou pobytovou chodbu s výhledem do dvora přes francouzská okna. Učebny orientované na sever jsou doplněny střešními světlovody pro zlepšení přirozeného denního osvětlení. Na konci severního křídla se nachází toalety a šatny pro tělocvičnu v prvním nadzemním podlaží, která je přístupná po nově navrženém schodišti.

Dispoziční úpravy v přízemí jsou provedeny tak, aby nedocházelo k mísení jednotlivých provozních celků. Je zde zcela oddělen provoz jídelny s nezávislým vstupem pro zásobování a novým vstupem pro veřejnost. V severním křídle je pak oddělen provoz školy s novou menší jídelnou pro mladší žáky a cvičnou kuchyní. Další prostory školy se pak nachází až 3. nadzemním podlaží, kde je navržena ředitelna sborovna a dvě specializované učebny.

Se stavebními úpravami budovy souvisí také proměna školního dvora a slepého štítu budovy podle návrhu Ateliéru Partero, kde se uplatňují výrazné barevné plochy a umělé terénní nerovnosti pro sezení i hry.