OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

Železniční stanice Malá Skála

PROJEKT 2023
TYP občanská vybavenost

V roce 2020 jsme zpracovali variantní řešení na budoucí podobu železniční výpravní budovy v obci Malá Skála. Návrhy reagovaly na někdy až protichůdné požadavky z hlediska dopravy, bezpečnosti, ekonomiky a designu. Výsledkem rozvahy bylo definování cíle záměru jako návrat budovy k historické podobě.

V další fázi byl projekt rozpracován v podrobné dokumentaci tak, aby byl co nejvíce zachován historický vzhled. To s ohledem na veškeré moderní technologie nejen pro vlastní stavbu, ale i pro navazující kolejiště.