Mapa

ZTV pro rodinné domy, Blanická, Humpolec - ve výstavbě

INVESTOR město Humpolec
PROJEKT 09/2016
REALIZACE 03/2017 - 10/2017
DODAVATEL Chládek a Tintěra

Zadáním projektu bylo vytvoření základní technické vybavenosti  pro rodinné domy v rozvojové lokalitě v ulici Blanická. Bude vybodována síť komunikací, nové řady a přípojky inženýrských sítí a veřejná zeleň a připraveno 27 parcel pro rodinné domy. Dopravně je lokalita napojena na křižovatku Blanická/Zahradní a umožňuje logické navázání případné další výstavby na sousedních pozemcích. Součástí návrhu bylo řešení likvidace dešťových vod a současně protipovodňové opatření pro stávající výstavbu v ulici Emericha Dítě formou suchého poldru.