Mapa Foto ze stavby

ZTV pro rodinné domy, Jakuba Hrušky, Humpolec

INVESTOR město Humpolec
PROJEKT 09/2016
REALIZACE 03/2017 - 10/2017
DODAVATEL Chládek a Tintěra

Zadáním projektu bylo vytvoření základní technické vybavenosti  pro rodinné domy v rozvojové lokalitě v blízkosti ulice Blanická. Byla vybudována síť komunikací, nové řady a přípojky inženýrských sítí a veřejná zeleň a připraveno 27 parcel pro rodinné domy. Dopravně je lokalita napojena na křižovatku Blanická/Zahradní a umožňuje logické navázání případné další výstavby na sousedních pozemcích. Součástí návrhu bylo řešení likvidace dešťových vod a současně protipovodňové opatření pro stávající výstavbu v ulici Emericha Dítě formou suchého poldru.  

Nejnovější humpolecká ulice nese název Jakuba Hrušky po jednom z významných starostů Humpolce.