Centrum Nové Chýně

PROJECT 06/2015

Zástavba má tvořit střed nového rezidenčního souboru. Nabídnout novým obyvatelům služby v bezprostřední vzdálenosti, což je na druhou stranu výzva pro skloubení dvou naprosto odlišných funkčních zón. Návrh využívá terénní modelace k tomu, aby se otvíral k zákazníkům z veřejných komunikací a naopak aby nenásilně přebíhal zelení do zahrad rodinných domů.