Map

Městský dům v Sedlčanech

INVESTOR soukromá osoba
PROJECT 05/2016
REALIZATION 06/2016- 11/2017
CONTRACTOR svépomocí
BUILT-UP AREA 287 m2

Nový multifunkční objekt v městské uliční frontě je zásadně ovlivněn rušnou ulicí a bezprostředním kontaktem se starší zástavbou. Objemově i funkčně je stavba rozdělena do dvou hmot. Nižší, komerční část, která zachovává uliční stopu a výškou atiky navazuje na sousední domy. Druhá hmota určená k bydlení je přes komerci přeložena a ustoupena dále od ulice. Tím je zajištěna větší intimita, příznivější hlukové poměry a v neposlední řadě více světla do bytových jednotek. Samotné byty se pak ve větší části orientují do dvora, kde mají terasy.