Dům Velká Pachmanka

INVESTOR soukromá osoba
PROJECT 05/2019

Na místě zbořené historické usedlosti Velká Pachmanka by mělo vzniknout bydlení pro dvě rodiny – dva bratry. Benefitem místa je samozřejmě samotný šárecký potok a příroda kolem, které zároveň generují otázky na bezpečnost a soukromí. Navrhli jsme koncept založený na odstupňovaných terasách. Ty se k obytnému prostoru od veřejné zeleně zvedají a nejprve zelenou a následně kamennou zdí uzavírají privátní zónu. Samotný dvojdům jsme koncipovali jako jednotnou podnož s obytnými prostory a dvěma samostatnými přeloženými kvádry s ložnicemi. Tento koncept pro oba domy zachovává potřebné soukromí.