OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

Dům v Říčanech

REALIZACE jaro 2006 - konec roku 2007
DODAVATEL IPM building
Stavba rodinného domu se nachází v okrajové části centra města Říčan. Místo je dobře dostupné, je situováno v lokalitě se zástavbou rodinných domů, v blízkosti se nachází také nová výstavba bytových domů. Objekt je dvoupodlažní nepodsklepený s plochou střechou, přibližně obdélníkového půdorysu o základních rozměrech 11,9 x 16,8 m. Součástí objektu solitérního rodinného domu je jednopodlažní garáž půdorysných rozměrů 6,3 x 9,0 m. Vstup na pozemek a vjezd do garáže jsou situovány z jihovýchodní strany z veřejné komunikace. Přízemí rodinného domu je určeno pro prostory obývacího pokoje, kuchyně, pokoje pro hosty, TV místnosti, technické místnosti, chodby, zádveří, šatny, WC, garáže a skladu. Ve 2. podlaží jsou umístěny prostory ložnice, dětských pokojů, šaten, chodby, lázně, sauny, koupelny a kotelna. Obě podlaží jsou mezi sebou propojena dvouramenným schodištěm. Objekt je osvětlen přirozeně okny a prosklenými fasádami, denní osvětlení je doplněno umělým bodovým osvětlením. Objekt rodinného domu a garáže jsou ústředně vytápěné podlahovým topením, jako zdroj v domě je tepelné čerpadlo. Obvodové a střední nosné zdivo objektu rodinného domu je navrženo z keramických cihelných bloků v kombinaci s ocelovými sloupy. Část obvodového pláště rodinného domu je navržena z proskleného fasádního systému. Obvodové zdivo garáže a část 2. podlaží je navrženo z pohledového betonu opatřeného transparentním nátěrem. Vodorovné nosné konstrukce rodinného domu a garáže jsou navrženy jako železobetonové monolitické v pohledové úpravě. Podlahové úpravy jsou navrženy z dřevěného masivu a kamenné dlažby. Foto Iveta Kopicová