2 | 12 | 2019

Statek ve východních Čechách - díky příznivému počasí právě probíhá předsazená montáž oken na objektu A, která umožní dokončit obálku budovy a provést první blower door test. Dále probíhá zdění obvodových stěn z opuky objektu C. Přes zimu jsou v plánu areálové sítě, terénní úpravy okolí a příjezdová cesta, aby se na jaře opět mohlo pokračovat na jednotlivých budovách, které jsou ve fázi různě rozpracované hrubé stavby.

Statek ve Východních Čechách - ve výstavbě

15 | 11 | 2019

Po dokončení Chaty Hradečanka v Horní Malé Úpě jsme navrhli také stavební úpravy chaty Jeřabinka. Realizace probíhá postupně od jara roku 2018, dokončení je naplánováno na rok 2020. 

Chata Jeřabinka - ve výstavbě