OK PLAN ARCHITECTS OKPLAN ARCHITECTS

Vily v lomu

PROJEKT 2023
TYP rodinný dům

Místo původního kamenolomu v údolí, kam jsou domy umístěny, je území obklopené přírodou, s bohatou historií, spojenou s těžbou kamene.

Koncept nových vil vychází z dynamiky údolí, jeho svahů a stěn, s myšlenkou recyklace současných materiálů do nové podoby. Určujícími limity byla i stávající urbanistická struktura, její měřítko a charakter nejbližších objektů.